12 EKİM PERŞEMBE

SÖYLESİ - İMZA

RAŞİT KESKİN

Tarih

12 EKİM PERŞEMBE

Saat:

14:00

Selçuklu Kongre Merkezi

Miryokefalon

RAŞİT KESKİN